Globalna sytuacja gospodarcza. W cieniu epidemii i wojny

Dyskusja z udziałem Pawła Dobrowolskiego (prezes fundacji Świat Pieniądza i prof. Piotra Korysia (Uniwersytet Warszawski). Prowadził Sebastian Graniczkowski.

30 listopada 2022 r.

Dyskusja zorganizowana w ramach projektu Rozwój działalności programowej i zaplecza instytucjonalnego Ośrodka Myśli Politycznej.

https://www.youtube.com/watch?v=JUk7CKTB9ac