Spór o Konstytucję Europejską i przyszłość UE - polska perspektywa
Data dodania: 2010-08-28 17:39:25
Wizyt: 4590
Sesja I
Prawne aspekty Konstytucji Europejskiej: szansa czy zagrożenie dla polskiego
prawodawstwa?
Głosy wprowadzające: prof. Stanisław Biernat, prof. Jerzy Kranz.
Sesję prowadził dr Maciej Szpunar

Sesja II
Konstytucja Europejska i wizja przebudowy UE - dylematy polityczne
Głosy wprowadzające: dr Leszek Jesień, prof. Zdzisław Krasnodębski, poseł
Bogusław Sonik.
Sesję prowadził dr Krzysztof Szczerski

Sesja III
Aksjologia Konstytucji Europejskiej - spór o tożsamość i kulturę Europy?
Głosy wprowadzające: dr Jarosław Gowin, prof. Grażyna Skąpska, prof. Piotr
Sztompka.
Sesję prowadził prof. Ryszard Legutko