Pierwsza Rzeczpospolita i jej wrogowie
Data dodania: 2010-08-28 17:40:51
Wizyt: 4521
Referaty:
prof. Jolanta Choińska-Mika (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Włodzimierz Bernacki(Uniwersytet Jagielloński)

Tomasz Merta (wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego)

prof. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Bogdan Szlachta (Uniwersytet Jagielloński)

Prowadzenie: dr Arkady Rzegocki (Uniwersytet Jagielloński, Ośrodek Myśli Politycznej).

Tematyka:
analiza ustroju I RP na tle innych ówczesnych ustrojów państw europejskich

granice idei Rzeczpospolitej

idea republikańska w myśli politycznej I RP

krytyka I RP w myśli konserwatystów krakowskich i polemika ze stanowiskiem "stańczyków"