PRL - przeszłość, która nie chce przeminąć? Diagnoza 25 lat po stanie wojennym
Data dodania: 2010-08-28 17:42:46
Wizyt: 4807
Organizatorzy:

Ośrodek Myśli Politycznej, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Instytut Pamięci Narodowej

Miejsce:

Dom Polonii, Rynek Główny 14, Kraków


Opis:Kraków, 13 grudnia 2006
Dom Polonii, Rynek Główny 14Konferencja Instytutu Pamięci Narodowej, Ośrodka Myśli Politycznej i Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, pod patronatem wicemarszałka Senatu RP prof. Ryszarda Legutki

13:00-14:45, Rozliczenie z komunistyczną przeszłością: wymiar państwowy:

Henryk Głębocki - Stan wojenny w cyklach rozwoju komunistycznego państwa policyjnego


Maciej Korkuć - Cień komunizmu nad III RP (lustracja – służby specjalne – legalizm państwowy)


Filip Musiał - Agentura – co już wiemy?


Rafał Matyja - Ustrojowe pozostałości PRL


15:00-16:45, Rozliczenie z komunistyczną przeszłością: wymiar społeczny i kulturowy
Marek Lasota - Kościół a PRL


Ryszard Terlecki - Nauczanie o historii PRL-u (wokół stanu wojennego)


Jarosław Flis - Społeczeństwo polskie i polska polityka – wciąż postkomunistyczne?


Michał Szułdrzyński - „Depostkomunizacja” polskiej kultury politycznej