Idea wolności w polskiej myśli politycznej
Data dodania: 2010-08-28 17:43:23
Wizyt: 4573
Sesja I

- prof. Anna Grześkowiak-Krwawicz, Idea wolności w polskiej myśli politycznej XVIII wieku

- prof. Urszula Augustyniak, Granice wolności obywatela w XVI i XVII w. Jednostka a władza i społeczność

- dr hab. Krzysztof Koehler, Idea wolności w literaturze staropolskiej - zjawisko polityczne czy obyczajowe?

- prof. Andrzej Bryk, Idea wolności w I RP na tle rozwiązań ustrojowych i koncepcji politycznych dominujących w ówczesnej EuropieSesja II

- dr hab. Włodzimierz Bernacki, Idea wolności w polskiej myśli liberalnej XIX w.

- dr Michał Łuczewski, Wolność w tradycji lewicowej przełomu XIX i XX w.

- prof. Bogdan Szlachta, Wolność i jej granice – stanowisko polskich konserwatystów czasów zaborów i II RP

- prof. Krzysztof Kawalec, Narodowa demokracja o wolności (jednostki i obywatelskiej) i jej ograniczeniachSesja III

- dr Piotr Koryś, Idea wolności - przeszkoda czy warunek sine qua non modernizacji? Stanowisko polskich myślicieli 1 poł. XX w.

- prof. Miłowit Kuniński, Wolność w myśli opozycji w PRL

- dr hab. Maciej Urbanowski, Wolność jako idea polityczna w literaturze II RP

- dr Aleksander Kopiński, Antykomunizm jako samotność