Idea władzy w polskiej tradycji politycznej

Konferencja Ośrodka Myśli Politycznej (www.omp.org.pl)
organizowana przy współpracy Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

Sesja I (10.00-11.45)
I RP CZYLI ANARCHIA?
- Włodzimierz Bernacki, Narodziny polskiej refleksji o władzy
- Bogdan Szlachta, Konstruktywistyczna pułapka? Absolutystyczne koncepcje władzy w I RP
- Janusz Ekes, Siła państwa w refleksji obywateli Pierwszej Rzeczypospolitej
- Jan Filip Staniłko, Republikanizm I RP na tle europejskiej tradycji republikańskiej

Sesja II (12.00-13.30)
OPOZYCJA CZY PARTYCYPACJA?
POLACY WOBEC WŁADZY W CZASACH ZABORÓW I WIELKICH PRZEMIAN POLITYCZNYCH, SPOŁECZNYCH I KULTUROWYCH XIX I XX WIEKU
- Andrzej Waśko, Obraz władzy politycznej w literaturze polskiej czasów zaborów
- Michał Łuczewski, Polska lewica wobec władzy politycznej – oceny i koncepcje
- Piotr Koryś, Władza jako czynnik modernizacyjny. Polska perspektywa

Sesja III (14.00-15.15)
AUTORYTARYZM CZY DEMOKRACJA? WŁADZA W II RP
- Krzysztof Kawalec, Władza w II RP a spuścizna zaborów
- Maciej Marszał, U źródeł polskiego autorytaryzmu w Drugiej Rzeczypospolitej

Sesja IV (15.30-17.00)
POTRZEBĄ: REALIZM, WYBOREM: IDEALIZM?
WŁADZA W POLSKIEJ TRADYCJI A SKUTECZNOŚĆ POLITYCZNA I DUCHOWOŚĆ POLAKÓW
- Przemysław Żurawski vel Grajewski, Modele władzy w polskiej tradycji politycznej a skuteczność Polski na arenie międzynarodowej
- Arkady Rzegocki, Modele władzy a zdolność definiowania i realizowania polskiej racji stanu
- Marek Cichocki, Podmiotowość a władza polityczna. Polskie dylematy
- Zbigniew Stawrowski, Religia i władza. Przypadek polski

Sesja V (17.15-19.00)
NOWE FORMY, STARE GRZECHY?
WŁADZA POLITYCZNA W PRL I III RP
- Rafał Matyja, Władza w PRL. Studium politologiczne
- Jadwiga Emilewicz, Władza w III RP a polska tradycja
- Zdzisław Krasnodębski, Republikanizm po komunizmie – utopia czy alternatywa?


Konferencja organizowana dzięki wsparciu Muzeum Historii Polski
w ramach Programu Operacyjnego „Patriotyzm Jutra”.