Geopolityka i zasady

Sesja I
11.00-12.00
- Adolf Bocheński – ostatni Stańczyk?
Wprowadzenia do dyskusji:
prof. Bogdan Szlachta, dr Kazimierz Michał Ujazdowski, Wojciech Arndt

Sesja II
12.15-13.30
- Konserwatywny realizm polityczny a granice kompromisu w polityce
Wprowadzenia do dyskusji:
dr hab. Włodzimierz Bernacki, dr Piotr Koryś, dr Artur Wołek

Sesja III
14.00-15.15
- Polska racja stanu AD 1937 – polska racja stanu AD 2009: ciągłość czy zerwanie?
Wprowadzenia do dyskusji:
dr hab. Marek Kornat, dr Arkady Rzegocki, dr Przemysław Żurawski vel Grajewski

Sesja IV
15.30-17.00
- Czy konserwatyści mogą rządzić Polską? Rola polityczna konserwatystów w dwudziestowiecznej polityce polskiej i perspektywy na wiek XXI
Część 1. Doświadczenia II RP
Wprowadzenia do dyskusji:
prof. Andrzej Chojnowski, prof. Krzysztof Kawalec
Cześć 2. Współczesna perspektywa
Wprowadzenia do dyskusji:
dr Jarosław Flis, dr Rafał Matyja, prof. Andrzej Waśko, dr Arkady Rzegocki

Konferencja organizowana wraz z Fundacją Pamięć i Tożsamość oraz Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ