Polskie wyzwania: polityka zagraniczna

Konferencja organizowana we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP

10.00 Otwarcie konferencji

10.15 Sesja I – Polityka bezpieczeństwa
Głosy wprowadzające:
min. Witold Waszczykowski
min. Paweł Szałamacha
dr Krzysztof Szczerski

12.15 Przerwa

12.45 Sesja II – Polska polityka europejska (unijna)
Głosy wprowadzające:
dr Marek A. Cichocki
prof. Zdzisław Krasnodębski
poseł Konrad Szymański
dr Paweł Ukielski

14.45 Obiad

15.30 Sesja III – Polska polityka wschodnia
Głosy wprowadzające:
prof. Andrzej Nowak
dr Przemysław Żurawski vel Grajewski
prof. Włodzimierz Marciniak
poseł Paweł Kowal

17.30 Zamknięcie konferencji