Polskie wyzwania: tożsamość

Konferencja:
Polskie wyzwania: tożsamość

9-10 stycznia 2009 (piątek-sobota)

Miejsce: Belweder i Muzeum Powstania Warszawskiego

Współorganizatorzy: Kancelaria Prezydenta, Muzeum Powstania Warszawskiego, Ośrodek Myśli Politycznej


Dzień pierwszy

Miejsce obrad: BELWEDER

10.30 Przybycie gości i rejestracja uczestników konferencji

11.00 Powitanie uczestników

11.15-13.15
Panel pierwszy: Kim jesteśmy?
POLSKA A ZACHÓD I EUROPA.

Moderacja: dr Arkady Rzegocki

Paneliści:
1. dr Marek Cichocki
2. ks. prof. Piotr Mazurkiewicz
3. prof. Jan Kieniewicz
4. red. Bronisław Wildstein

13.30-15.30
Panel drugi: Jacy jesteśmy?
POLAK – KATOLIK - OBYWATEL

Moderacja: dr hab. Zbigniew Stawrowski

Paneliści:
1. prof. Krzysztof Koseła
2. dr Dariusz Karłowicz
3. prof. Zofia Zielińska
4. prof. Andrzej Szpociński

16.30-18.00
Panel trzeci: Rola elit
TOŻSAMOŚĆ I POLITYKA TOŻSAMOŚCI A INTELIGENCJA I KLASA ŚREDNIA

Moderacja: dr Tomasz Żukowski

Paneliści:
1. prof. Krzysztof Jasiecki
2. prof. Andrzej Waśko
3. prof. Henryk Domański

SOBOTA

Miejsce obrad: MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

9.45 Przybycie gości i uczestników konferencji

10.00-11.30
Panel czwarty: Rola historii
BITWY (ZMAGANIA) O POLSKĘ A NASZA TOŻSAMOŚĆ

Moderacja: red. Michał Szułdrzyński

Paneliści:
1. prof. Andrzej Nowak
2.dr Paweł Skibiński
3. dr Dariusz Gawin
4. prof. Tomasz Burek

12.00-13.30
Panel piąty: Co robiliśmy, co warto zrobić?
POLSKA POLITYKA TOŻSAMOŚCI (POLITYKA HISTORYCZNA)

Moderacja: dr Paweł Ukielski

Paneliści:
1. dr Piotr Koryś
2. prof. Ryszard Legutko
3. red. Piotr Semka
4. prof. Andrzej Mencwel

13.30 Zakończenie konferencji i obiad