Silne państwo czyli jakie? Polskie tradycje i współczesność
Data dodania: 2010-09-15 11:24:26
Wizyt: 4521
26 listopada 2009

Współorganizator: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

Głosy wprowadzające:
- prof. Włodzimierz Bernacki – INPiSM UJ
- prof. Andrzej Nowak – „Arcana”
- dr Arkady Rzegocki – OMP, „Pressje”
- prof. Aleksander Surdej – Uniwersytet Ekonomiczny
- dr Artur Wołek – Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu

• Co oznacza siła państwa we współczesnym świecie?
• Jak definiuje się współcześnie rację stanu i interes narodowy?
• Czy tradycje ustrojowe I i II RP mogą inspirować
obecne dyskusje o państwie i polityce?