Dyktatura czwartej władzy? Media a polityka polska
Data dodania: 2010-09-15 11:28:22
Wizyt: 4573
24 listopada 2009

Uczestnicy:

- red. Dariusz Jaworski – „Tygodnik Powszechny”
- red. Piotr Legutko – „Dziennik Polski”
- dr Arkady Rzegocki – OMP, „Pressje”
- prof. Aleksander Surdej – Uniwersytet Ekonomiczny

• Czy media decydują o kształcie
i jakości polskiego życia politycznego?

• Czy dziennikarze i właściciele mediów przekraczają
dopuszczalne granice zaangażowania w polską politykę?

• Czy dziennikarz zajmujący się polityką powinien być bezstronny
i czy obiektywizm jest w ogóle możliwy?

• Czy dziennikarze są przygotowani do kompetentnego
opisywania i komentowania polityki?

Dyskusja w ramach programu OMP „Krakowski Klub Kultury i Myśli Politycznej”, realizowanego przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków.

Współorganizator: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.