Polska czyli…? Idee wspólnoty politycznej i tożsamości narodowej w polskiej tradycji intelektualnej

Kraków, 15 października 2010
Sala Bobrzyńskiego w Collegium Maius

Sesja I
Wspólna tożsamość a różnorodność Rzeczpospolitej
Referaty wprowadzające:
- dr Dorota Pietrzyk-Reeves
- prof. Krzysztof Koehler
- Jan Filip Staniłko

Sesja II
Narodziny tożsamości narodowej
Referaty wprowadzające:
- prof. Andrzej Waśko
- prof. Radosław Żurawski vel Grajewski
- prof. Tomasz Gąsowski

Sesja III
Referaty wprowadzające:
Polskość w kleszczach dwóch totalitaryzmów
- Remigiusz Witkowski
- Jadwiga Emilewicz
- dr Bartosz Kwieciński

Sesja IV
Współczesne kłopoty z tożsamością…
Referaty wprowadzające:
- dr Przemysław Żurawski vel Grajewski
- prof. Janusz Ekes
- dr hab. Arkady Rzegocki
- Bartłomiej Radziejewski

Konferencja organizowana przy współpracy Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.
Konferencja odbyła się dzięki wsparciu ze strony Muzeum Historii Polski, udzielonemu w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Patriotyzm Jutra"