Nowa Europa Środkowa? Analiza polityki państw regionu i ich miejsca w UE: krajobraz po wyborach na Węgrzech, Słowacji i w Czechach

Kraków, 17 listopada

Głosy wprowadzające:

dr Piotr Bajda
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

dr Marek A. Cichocki
(„Teologia Polityczna”)

dr Paweł Ukielski
(Muzeum Powstania Warszawskiego)

dr Artur Wołek
(Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu)

Moderacja:
Małgorzata Stefanowicz
(„Pressje”)

Wybrane zagadnienia:
- czy zmiana rządów w trzech krajach środkowoeuropejskich i przejęcie w nich władzy przez prawicę zwiększa szanse na intensyfikację współpracy między państwami regionu i wzmocnienie ich pozycji w UE
- jakie są wspólne interesy państw regionu, a co jest przedmiotem sporów
- czy słowackie weto wobec planów wsparcia pogrążonej w kryzysie Grecji, które wywołało bardzo gwałtowne reakcje między innymi Niemiec, było wyrazem nowej linii politycznej Słowacji, podkreślającej w większym niż dotąd stopniu swą podmiotowość, czy jedynie jednorazowym gestem, wynikającym z jej sytuacji gospodarczej i nastrojów społecznych
- czy zmiana rządu w Czechach przyniosła także modyfikację celów i metod czeskiej polityki zagranicznej i jej stanowiska w rywalizacji o wpływy w UE
- czy Węgry, z rządem dysponującym bardzo silną legitymizacją i rekordowym poparciem społecznym, i premierem mocno podkreślającym podmiotowość węgierskiej polityki, mogą być nowym liderem regionu, przynajmniej w sferze symbolicznego przywództwa politycznego, związanego z posiadaniem wizji polityki regionalnej i wolą polityczną jej realizacji
- jaką rolę w regionie może odgrywać Rumunia, zwłaszcza pod kątem kreowania polityki UE wobec Mołdawii i Ukrainy
- czy polski rząd popełnia błąd, przejawiając małą aktywność w polityce środkowoeuropejskiej, czy może realnie ocenia potencjał regionu, uznając, że nie jest on w stanie wygenerować żadnych konfiguracji politycznych mogących stanowić istotną siłę w Europie, a przynajmniej zwiększać pole manewru polskiej dyplomacji

Konferencja organizowana w ramach projektu OMP „Krakowski Klub Kultury i Myśli Politycznej”, zrealizowanego przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków.

Filmy z debaty:
- wystąpienie dr Piotra Bajdy (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) http://www.youtube.com/watch?v=8dMB4AKCcS4

- wystąpienie dr Marka A. Cichockiego ("Teologia Polityczna", redaktor naczelny "Nowej Europy") - część 1 http://www.youtube.com/watch?v=9jxd3wD7N1M / część 2 http://www.youtube.com/watch?v=erWrD2tvaik

- wystąpienie dr Pawła Ukielskiego (Instytut Studiów Politycznych PAN, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego) - część 1 http://www.youtube.com/watch?v=nUmVSMAOEQI / część 2 http://www.youtube.com/watch?v=reFPYAtNEmM

- wystąpienie dr Artura Wołka (Instytut Studiów Politycznych PAN, Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University w Nowym Sączu) - część 1 http://www.youtube.com/watch?v=UmRvprOsoeY / część 2 http://www.youtube.com/watch?v=trVcqmQ2V_s

Więcej filmów z konferencji OMP na stronie http://www.youtube.com/osrodekmysli


Pliki do pobrania:

Pozostałe obrazy: