Bezpieczeństwo Rzeczpospolitej. Wyzwania międzynarodowe

Bezpieczeństwo Rzeczpospolitej. Wyzwania międzynarodowe

Kraków, 10 grudnia

Część pierwsza
DIAGNOZA
Głosy wprowadzające:
- Lech Wojciechowski
- Stanisław Górka
- Marek Kornat
Moderator: Arkady Rzegocki

Część druga
KONSEKWENCJE
- Przemysław Żurawski vel Grajewski
- Łukasz Warzecha
- Paweł Kowal
Moderator: Marcin Emilewicz

Zagadnienia:
- czy lansowana przez wielu publicystów i polityków teza, że Polska jest bezpieczna a ewolucja procesów międzynarodowych w Europie stale poprawia jej pozycję jest zasadna?
- jakie czynniki będą decydować o położeniu międzynarodowym Polski w najbliższych latach i w jakim stopniu Polska chce i potrafi je kształtować zgodnie ze swoimi interesami?
- co wynika dla Polski ze zmian w relacjach NATO-Rosja i o co grają główni aktorzy dyplomatycznej rozgrywki w tym zakresie - USA, Rosja, Niemcy i Francja? Kto na tej grze zyskuje a kto traci?
- co z tej gry wynika dla Ukrainy i jak ona wpływa na stosunki polsko-ukraińskie?
- czy bezpieczeństwo energetyczne może być kluczowym wyzwaniem politycznym dla Polski w budowaniu jej pozycji na arenie międzynarodowej i jak się ono przedstawia po ostatnich posunięciach rządu RP (np. podpisanie nowej umowy gazowej z Rosją)?

Filmy z konferencji:

Bezpieczeństwo RP - konferencja Ośrodka Myśli Politycznej - 10 XII 2010, część I - Diagnoza
Wystąpienia: Marek Kornat, Lech Wojciechowski, Stanisław Górka
1 - http://www.youtube.com/watch?v=9-2sLbx-tdA
2 - http://www.youtube.com/watch?v=XzuMthU9_pM
3 - http://www.youtube.com/watch?v=xvIqoE4NZnQ
4 - http://www.youtube.com/watch?v=PXGhetkUErI

Bezpieczeństwo RP - konferencja Ośrodka Myśli Politycznej - 10 XII 2010, część II - Konsekwencje
Wystąpienia: Łukasz Warzecha, Przemysław Żurawski vel Grajewski, Paweł Kowal + dyskusja
1 - http://www.youtube.com/watch?v=wBojHdGnPug
2- http://www.youtube.com/watch?v=cnSnrGyKrPA
3 - http://www.youtube.com/watch?v=W-jGf3yXilQ
4 - http://www.youtube.com/watch?v=R52ySQTiCkA
5 - http://www.youtube.com/watch?v=ydvocvZ8hZU
6 - http://www.youtube.com/watch?v=oxQa0-tngJ4
Więcej filmów z konferencji OMP: www.youtube.com/osrodekmysli