Krucjata wolności Ronalda Reagana

„Krucjata wolności Ronalda Reagana” - 4 II 2011

Konferencja Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, współorganizowana przez Ośrodek Myśli Politycznej i Inicjatywę Uczczenia w Polsce 100-lecia Urodzin Ronalda Reagana

Sesji I - Polityka i myśl polityczna
- Dr Magdalena Modrzejewska (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych) - Afoniczny piewca wolności? - Libertariańska krytyka Ronalda Reagana
- Mgr Rafał Olszowski (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych) - Konserwatyzm amerykański przed Reaganem
- Prof. Andrzej Bryk (Krakowska Akademia, Katedra Studiów Amerykańskich) - Ruch konserwatywny w Stanach Zjednoczonych po Ronaldzie Reaganie

Sesja II - Reaganomika
- Mgr Szymon Chrupczalski (Instytut Misesa) - Między wolnym rynkiem a polityką: Reagan kontra Imperium Zła
- Mgr Paweł Toboła – Pertkiewicz (Polsko - Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego) - Reaganomika, czyli ekonomiczne prosperity
- Prof. Wojciech Bieńkowski (Uczelnia Łazarskiego, Wydział Ekonomii i Zarządzania) - Odradzanie się keynesizmu w okresie kryzysu finansowego i recesji a nieprzemijające wartości ekonomii podażowej i działań strukturalnych

Sesja III - Wpływ i dziedzictwo
- Prof. Bohdan Szklarski (Collegium Civitas, Katedra Politologii) - Styl przywództwa Ronalda Reagana: koło ratunkowe czy klucz do sukcesu?
- Mgr Piotr Musiewicz (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych) - Ronald Reagan a Jan Paweł II. Kontekst ideowy i polityczny współpracy prezydenta i papieża
- Dr Paweł Laidler (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych) - Dwie dekady później: dziedzictwo polityczne Ronalda Reagana pod kątem procesu nominacji urzędników państwowych
- Dr Radosław Rybkowski (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych) - Początki nowego myślenia o misji uczelni. Ameryka Ronalda Reagana a urynkowienie szkolnictwa wyższego