Kościół wobec komunizmu na Litwie i w Polsce

18 października 2011
Dom Polonii (Kraków, Rynek Główny 14)


Wystąpili:

- Teresė Birutė Burauskaitė (Dyrektor Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy)
- Jadwiga Emilewicz (Dyrektor Muzeum PRL w Krakowie)
- Ks. prof. Józef Marecki (Instytut Pamięci Narodowej)
- Arūnas Streikus

Współorganizatorzy:
- Ambasada Republiki Litewskiej w Warszawie
- Centrum Studiów Litewskich UJ
- Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie
- Ośrodek Myśli Politycznej
- Dom Wydawniczy Rafael

Debata odbyła się w ramach programu Krakowski Klub Kultury i Myśli Politycznej.

Projekt zrealizowano przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków – www.krakow.pl.