Co dalej z Unią Europejską? Dylematy czasów kryzysu

Dyskusja poświęcona kryzysowi gospodarczemu, a szczególnie:
- jego ekonomicznym, kulturowym i politycznym przyczynom i skutkom, tym już zauważonym i tym, które dopiero mogą się ujawnić,
- dotąd zastosowanym i zapowiadanym sposobom na jego przezwyciężenie.

Wystąpili:
dr Mariusz Andrzejewski
prof. Aleksander Surdej

Moderacja:
Wojciech Jakóbik

Debata odbyła się w Krakowie, 21 listopada 2011 r., w ramach cyklu Krakowski Klub Kultury i Myśli Politycznej, Projekt zrealizowano przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków - www.krakow.pl.