Polska - co dalej? Konserwatywne dylematy

2 grudnia 2011

14.00-18.00.

Sesja I

Diagnoza: Co dalej z Polską?
Z jakimi kluczowymi wyzwaniami będzie się mierzyć Polska w najbliższych latach i jak one mogą wpłynąć na polską politykę i nastroje społeczne

- głosy wprowadzające do dyskusji:
dr Marek A. Cichocki, dr Jarosław Flis, prof. Aleksander Surdej, dr Tomasz Żukowski

Wybrane zagadnienia:

- Stan nastrojów społecznych, politycznych i kulturowych w polskim społeczeństwie a przyczyny zwycięstwa PO i sukcesu wyborczy Ruchu Palikota

- Jakie są oczekiwania polityczne Polaków (czego chcą od swego państwa i rządzących), ich preferencje ideowo-kulturowe, świat ich wartości

- Czy prawdziwe są opinie, że dochodzi do przesunięcia się sympatii Polaków ku lewicy, albo centrum, względnie proces ich ideowego obojętnienia, a jeśli tak:

- Czy mamy do czynienia ze zmianami dynamicznymi, czy z wolną ewolucją,

- Czy są to zmiany o charakterze w dłuższej perspektywie nieodwracalnej czy mogą być powstrzymane,

- Co je wywołuje, czy są specyfiką polską, czy wpisują się w procesy zachodzące także w innych europejskich krajach

- Czy Ruch Palikota w Sejmie zmieni trwale zapatrywania wyborców

- Czy możliwy jest w niedalekiej przyszłości masowy wybuch społeczny

- Jak kryzys w Europie może wpłynąć na stan polskiej gospodarki i w konsekwencji na nastroje społeczne i polityczne w polskim społeczeństwie

- Jak będzie ewoluować polska scena partyjna

- Konserwatyści wobec wyzwań międzynarodowych – polska perspektywa


Sesja II

Recepta: jak przeprowadzić konserwatywną kontrofensywę?

- głosy wprowadzające do dyskusji:
prof. Zdzisław Krasnodębski, red. Marek Magierowski, red. Piotr Semka, red. Łukasz Warzecha

Wybrane zagadnienia:

- W jaki sposób obywatele o konserwatywnych poglądach mogą odzyskać wpływ na państwo

- Gdzie powinni szukać swojej reprezentacji politycznej, względnie jak mogą uzyskać większy niż dotąd wpływ na nią

- Jakie są granice kompromisu dla konserwatystów w życiu politycznym? Czy powinni oni wzorować się na niektórych konserwatywnych z nazwy partiach zachodnich, które w wielu dziedzinach odeszły od zasad tradycyjnie utożsamianych z konserwatyzmem, zbliżając się ideowo do centrum, rezygnując zwłaszcza z wyrazistego stanowiska w kwestiach obyczajowych

- Czy przy obecnym układzie sił na rynku medialnym konserwatyści są skazani na przegraną w rywalizacji ze swymi oponentami politycznymi i ideowymi