Polish and Hungarian Constitutionalism – Axiology and Political Dilemmas

3 lutego 2012
Collegium Novum - Sala Senacka

Sesja 1
Hungarian and Polish constitutions – axiology

Przewodniczący: Professor Miłowit Kuniński

- Axiological origins and the nature of Hungarian and Polish constitutions (from the point of view of political philosophy and philosophy of law) –
a) The National Avowal - Dr. Ferenc Hörcher (Pázmány Péter Catholic University),
b) Axiology of the Polish Constitution - Prof. Piotr Mikuli (Uniwersytet Jagielloński)
- Discussion: Continuity and break-up: Traditions and the present state of the Hungarian and Polish constitutionalism (from the historical-legal point of view (constitutionalism after communism))

Sesja 2
Hungarian and Polish constitutions – practical dilemmas

Przeowdniczący: Dr. Maciej Dybowski

- Constitution, the mechanism of the state and political life – cases of Hungary and Poland
a) Constitution making processes in comparison – Dr. Kálmán Pócza (Pázmány Péter Catholic University)
b) Informal rules and the Polish constitution – Dr. Artur Wołek (Instytut Studiów Politycznych PAN)
- The meaning of the EU membership for the Hungarian and Polish constitutionalism, including:
a) the analysis of the criticism of the elements of the Hungarian constitution within some EU quarters and institutions – Dr. Csaba Törő (Hungarian Institute of International Affairs)
b) the analysis of the functionality of the Polish constitution of 1997 under the new circumstances of Poland’s EU membership and the UE evolution – Dr. hab. Krzysztof Szczerski (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ)

Współorganizatorzy:
Ośrodek Mysli Politycznej
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
Węgierski Instytut Kultury w Warszawie