Czy rządzą nami Niemcy i Rosjanie? Wpływ Niemiec i Rosji na europejską politykę i życie intelektualne – i jego skutki dla Polski

Debata Ośrodka Myśli Politycznej

Czy rządzą nami Niemcy i Rosjanie?
Wpływ Niemiec i Rosji na europejską politykę i życie intelektualne – i jego skutki dla Polski

Wystąpili:
prof. Zdzisław Krasnodębski
prof. Andrzej Nowak
dr hab. Arkady Rzegocki

Kraków, 5 marca 2012

Filmy z dyskusji:
Część 1 - http://youtu.be/yyiNvttU7Xc
Część 2 - http://youtu.be/4EBSQaAYH5g