Różne wymiary realizmu politycznego w Polsce

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ,
Instytut Pamięci Narodowej oddział w Krakowie
Ośrodek Myśli Politycznej

RÓŻNE WYMIARY REALIZMU POLITYCZNEGO W ,,POLSCE LUDOWEJ”

sesja I

Kraków, 11 czerwca 2012
Collegium Maius, Sala Bobrzyńskiego

www.omp.org.pl, www.polskietradycje.pl

Słowo wstępne
- Prof. dr hab. Bogdan Szlachta (Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych UJ)
- Dr hab. Włodzimierz Bernacki prof. UJ (Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ), Różne oblicza realizmu politycznego

Panel I - W kręgu władzy
- Dr Mirosław Szumiło (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej) Realizm polityczny w kierownictwie PZPR - płaszczyzny i interpretacje
- Mateusz Szpytma (Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie) ZSL: realiści – koniunkturaliści - idealiści?
- Dr Adrian Tyszkiewicz (Uniwersytet Jagielloński) W okowach "demokratycznego centralizmu": przypadek Stronnictwa Demokratycznego w Polsce Ludowej
- Prof. dr hab. Antoni Dudek (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pamięci Narodowej) Program Stowarzyszenia PAX: realizm, koniunkturalizm czy utopia?
- Dyskusja

Panel II - W kręgu opozycji cz. I
- Dr hab. Marek Kornat prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Realizm i idealizm w polskiej myśli politycznej emigracji pojałtańskiej
- Dr hab. Piotr Kimla (Uniwersytet Jagielloński) Realizm z fałszywej analogii historycznej wywiedziony. Przypadek Ksawerego Pruszyńskiego
- Dr Kazimierz Michał Ujazdowski (Uniwersytet Łódzki) Realizm polityczny Ruchu Młodej Polski
- Dr Maciej Zakrzewski (Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie) I kto tu jest realistą? Przypadek Stanisława i Józefa Mackiewiczów
- Rafał Łatka (Uniwersytet Jagielloński) Czy prymasa Wyszyńskiego można określać mianem realisty politycznego?
- Roman Graczyk (Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie) Linia polityczna grupy „Tygodnika Powszechnego” 1945 – 1989
- Dyskusja

Panel III - W kręgu opozycji cz. II
- Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Uniwersytet Jagielloński) "Niesłychanie pożyteczni szaleńcy". Przedsierpniowa opozycja w poszukiwaniu formuły realistycznego działania
- Jan Olaszek (Uniwersytet Warszawski, Instytut Pamięci Narodowej) ,,Solidarność” i opozycja w latach 1982-1988 a problem realizmu politycznego
- Dr hab. Miłowit Kuniński prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, prezes Ośrodka Myśli Politycznej) Realizm polityczny w schyłkowej fazie komunizmu w Polsce. Koncepcja Mirosława Dzielskiego
- Prof. Dr hab. Ryszard Terlecki (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie) Okrągły stół. Czy było warto?
- Dyskusja

Filmy z konferencji:
- Sesja I, http://www.youtube.com/watch?v=H01Ey0Oavoc
- Sesja II, http://www.youtube.com/watch?v=P539eAZgjc4
- Sesja III, http://www.youtube.com/watch?v=Vjh8RGfV-_8