Kto rządzi Europą? Skutki dla Polski i jej odpowiedź

16 IV 2012, Kraków

Kto rządzi Europą? Skutki dla Polski i jej odpowiedź

Debata organizowana w ramach Kongresu "Polska Wielki Projekt".

część 1
Jak się rządzi Europą i w czyim interesie?
- kultura i ideologia jako narzędzie polityczne
- ekonomia jako narzędzie polityczne
- instytucje UE jako narzędzie polityczne
- tradycyjna dyplomacja (zwłaszcza bilateralna) jako narzędzie polityczne
Wystąpienia: prof. Zdzisław Krasnodębski, dr hab. Krzysztof Szczerski, dr Przemysław Żurawski vel Grajewski

część 2
Regionalne mocarstwo czy państwo peryferyjne? Polska polityka zagraniczna w XXI wieku
- jak prowadzić niezależną politykę w opisanych realiach?
- co bardziej się opłaca: być w mainstreamie czy iść własną drogą?
- czy uzasadnione są aspiracje tych polityków i ekspertów, którzy twierdzą, że Polska ma wielki potencjał, upoważniający ją do odgrywania znaczącej roli w polityce międzynarodowej?
- czy potrafimy ten potencjał wykorzystywać; co przesądzi o naszej pozycji w UE/Europie na najbliższych kilkadziesiąt lat?
- czy koniunktura międzynarodowa sprzyja snuciu mocarstwowych planów (np. przez możliwość budowania sojuszów państw, których Polska byłaby liderem), czy raczej powinna skłaniać do porzucenia ich?
Wystąpienia: prof. Włodzimierz Marciniak, red. Łukasz Warzecha

Debata zorganizowana we współpracy z Instytutem Politologii Akademii Ignatianum w Krakowie i Instytutem Sobieskiego

Film z dyskusji: http://youtu.be/HLtt2U3M8hw