Kongres Polska Wielki Projekt (II edycja)

W ramach głównych obrad Kongresu <> Ośrodek Myśli Politycznej zorganizował dyskusje:

I.

11 maja (piątek), Centralna Biblioteka Rolnicza

Europa Środkowa a granice suwerenności w Unii Europejskiej

Tematyka:

- Czy ostatnie decyzje polityczne zapadające w Unii Europejskiej są korzystne dla państw środkowoeuropejskich? Czy można w ogóle próbować dokonywać takich ocen dla całego regionu, czy raczej należy rozpatrywać to indywidualnie dla poszczególnych krajów, gdyż ich interesy zbyt się różnią, aby ich sytuację w obrębie UE uogólniać?

- Czy za realistyczną można uznać koncepcję, wedle której państwa środkowoeuropejskie – Rumunia, Czechy, Węgry, Słowacja, Polska – mogą w wielu kluczowych dla nich sprawach zajmować wspólne stanowisko w ramach UE i forsować w ten sposób swoje interesy, także wtedy gdy są one sprzeczne z interesami tzw. starych członków Unii?

- Jaki model/kształt Unii powinny państwa środkowoeuropejskie – zwłaszcza gdy są rządzone przez konserwatystów/ludzi prawicy – forsować i jakimi metodami? Jakie są granice akceptacji modelu/kształtu UE narzucanego przez najsilniejszych graczy spoza ich grona?

- Czy scenariusz rozpadu Unii Europejskiej bądź wyjścia z niej jeśli przybierze ona kształt bardzo niekorzystny dla poszczególnych państw środkowoeuropejskich powinien być poważnie brany pod uwagę, a jeśli tak, jak się na niego przygotować?

- Czy na podmiotową politykę w UE mogą sobie pozwolić tylko wielkie państwa, takie jak Niemcy czy Francja, natomiast małe i średnie muszą zorkiestrować swoją politykę z większymi? Czy mechanizm liczenia głosów i podejmowania decyzji wewnątrz Unii, zawarty w traktacie lizbońskim, oznacza trwałą niedyspozycję zbyt małych państw do prowadzenia podmiotowej polityki?

Uczestnicy:

- Vit Hlousek (Uniwersytet Masaryka w Brnie)

- Piotr Naimski (poseł na Sejm RP)

- Csaba Törő (Hungarian Institute of International Affairs)

- Przemysław Żurawski vel Grajewski (Uniwersytet Łódzki, autor książek Geopolityka-siła-wola oraz „Duch pyszny poprzedza upadek”. Rozważania o naturze procesu rozpadu unii)

II.

12 maja (sobota), Zamek Królewski w Warszawie – Arkady Kubickiego

Kryzys czwartej władzy? Media a jakość polskiej polityki i debaty publicznej

- Krzysztof Czabański, Czy debata publiczna odzwierciedla preferencje polityczno-ideowe Polaków?

- Piotr Legutko, Czy media decydują o jakości polskiej polityki?

- Arkady Rzegocki, Czy demokracja medialna to wciąż demokracja?

- Piotr Zaremba, Czy z postpolityką można zwyciężyć tylko postpolityką?

III.

13 maja (niedziela), Centralna Biblioteka Rolnicza

Co nas łączy, co nas dzieli? Preferencje ideowe i polityczne Polaków

- Zdzisław Krasnodębski, Kultura polityczna Polaków

- Bronisław Wildstein, Polityczne i medialne techniki dzielenia Polaków – i ich konsekwencje

- Rafał Ziemkiewicz, Troska o dobro wspólne – niebezpieczne złudzenie czy alibi dla politycznej nieskuteczności

- Tomasz Żukowski, Jedność i podziały Polaków – obraz socjologiczny i jego konsekwencje polityczne

Organizatorem Kongresu był Instytut Sobieskiego.