Temat polemiki: Polska. Najważniejsze spory ideowo-polityczne w polskiej historii

Kraków, 26 października 2012
ul. Lubelska 29, sala konferencyjna Herbewa (VI piętro)

Sesja I (11.00-12.30)
Spory polityczne z czasów komunistycznego zniewolenia

Wystąpienia wprowadzające: dr Dariusz Gawin, red Roman Graczyk, red. Jarosław Szarek
Przewodniczący sesji: dr Wojciech Frazik

Sesja II (12.45-14.45)
Najważniejsze spory polityczno-ideowe II RP

Wystąpienia wprowadzające: prof. Rafał Habielski, prof. Krzysztof Kawalec, prof. Marek Kornat, dr Piotr Koryś, prof. Bogdan Szlachta
Przewodniczący sesji: prof. Miłowit Kuniński

Sesja III (15.30-17.00)
Kształtowanie się polskiej polityczności w dobie rządów Piastów i spory wokół propozycji reform politycznych w I RP

Wystąpienia wprowadzające: dr Marek A. Cichocki, dr hab. Arkady Rzegocki, mgr Monika Wasilewska
Przewodniczący sesji: Mirosław Sanek

Sesja IV (17.15-18.45)
Główne dyskusje ideowo-polityczne okresu zaborów

Wystąpienia wprowadzające: prof. Tomasz Gąsowski,dr Michał Łuczewski, prof. Andrzej Waśko
Przewodniczący sesji: Mirosław Sanek

Konferencja zorganizowana w ramach projektu dofinansowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie jako część programu „Patriotyzm Jutra”.