Polska i czeska matura – dlaczego nie uczymy się na cudzych błędach

Polska i czeska matura – dlaczego nie uczymy się na cudzych błędach

Kraków, 16 listopada 2013 r., godz. 11.30-14.00


Wprowadzenie zewnętrznego egzaminu maturalnego zarówno w Polsce, jak i w Czechach było uznawane za konieczność. Jednak kilkuletnie i całkiem świeże doświadczenia obu krajów sprowadzają się do konkluzji, że nowa matura nie spełniła pokładanych w niej oczekiwań.

W tym kontekście można zasadnie postawić pytanie, dlaczego nie zadziałał mechanizm uczenia się na cudzych błędach, dlaczego doświadczenia sąsiada nie są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji publicznych. Standardową odpowiedzią jest wskazywanie na specyfikę warunków każdego kraju, czy bardzo istotne w dyskursie publicznym przywiązanie do samodzielnego wypracowywania decyzji jako przejawu suwerenności. Z drugiej jednak strony w obu krajach dość powszechne jest przejmowanie zachodnich (niemieckich, francuskich, brytyjskich) rozwiązań rodzimych problemów i tak było w przypadku matury.

Projekt wychodzi z założenia, że to stereotypy i brak wiedzy sprawiają, że rozwiązania instytucjonalne wcześniej testowane przez kraj sąsiedni nie są brane pod uwagę mimo, iż różnice kulturowe, społeczne i gospodarcze między Polską i Czechami są duże mniejsze niż między każdym z tych krajów a Wielką Brytanią, Francją, czy Niemcami, z których chętnie czerpiemy inspirację. Polscy i czescy eksperci edukacyjni w czasie seminarium spróbują ustalić, gdzie Polacy i Czesi popełnili wspólne błędy, gdzie mogli i ewentualnie gdzie jeszcze będą mogli uczyć cię od siebie.

Głosy wprowadzające:

- dr Jerzy Lackowski – dyrektor Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

- Petr Naske – Narodowy Instytut Edukacji, Praga

- Mária Pešeková – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Spotkanie poprowadził red. Piotr Legutko.


***
Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Forum Polsko-Czeskie: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich.