Powstanie Styczniowe i jego miejsce w polskiej tradycji politycznej. Próba bilansu

Powstanie Styczniowe i jego miejsce w polskiej tradycji politycznej
Próba bilansu

Konferencja Ośrodka Myśli Politycznej i Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Piątek, 25 stycznia 2013

Collegium Maius – Sala Bobrzyńskiego
Kraków, ul. Jagiellońska 15

11.00-15.30

Część I

Głosy wprowadzające:
- prof. Marek Kornat, Powstanie Styczniowe a polityka Wielopolskiego – czyli bilans „otwarcia”
- prof. Radosław Żurawski vel Grajewski, Powstanie Styczniowe – bilans dyplomatyczny (insurekcja a dyplomacja europejska w jej dobie)
- prof. Tomasz Gąsowski, Powstanie styczniowe - bilans polityczny
- dr Piotr Koryś, Powstanie styczniowe – bilans społeczno-gospodarczy
- dr Michał Łuczewski, Powstanie Styczniowe – bilans ideowy (czyli narodziny nowego sposobu myślenia politycznego Polaków?)
- prof. Andrzej Waśko, Powstanie Styczniowe – bilans kulturalny (obraz insurekcji w polskiej literaturze)
- dr Maciej Korkuć, Powstanie styczniowe a drogi Polaków do niepodległości – czyli bilans „zamknięcia”

Część II
Dyskusja nad głosami wprowadzającymi

Filmy z konferencji:
część I (głosy wprowadzające) http://youtu.be/8MWN_0ElqdY
cześć II (dyskusja) http://youtu.be/Fm9P_NLW_Og