Między Polską naszych pragnień a Polską naszych możliwości

Dyskusja wokół „Polityki Polskiej” – pisma, które w latach 80. współtworzyli m.in. Jacek Bartyzel, Marek Gadzała, Aleksander Hall, Marek Jurek, Kazimierz M. Ujazdowski, Wiesław Walendziak, Tomasz Wołek.

Warszawa, 13 marca

W dyskusji wzięli udział redaktorzy i autorzy pisma – Tomasz Wołek i Marek Gadzała, oraz redaktorzy antologii tekstów z „Polityki Polskiej” pt. "Polska naszych pragnień, Polska naszych możliwości" – dr Artur Wołek i dr Małgorzata Bartyzel; spotkanie prowadził red. Mateusz Matyszkowicz („Teologia Polityczna”, kwartalnik „Fronda”).

Organizatorami spotkania byli Muzeum Historii Polski, Ośrodek Myśli Politycznej oraz Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.