Marek A. Cichocki
Porwanie Europy

O książce powiedzieli:

Zdzisław Krasnodębski
"Marek Cichocki dokonuje głębokiej, wielowymiarowej i kompetentnej analizy sytuacji politycznej w Europie. Zamiast rozpowszechnionego w Polsce myślenia życzeniowego znajdziemy w tej świetnej książce chłodny, rozsądny realizm, bez którego niemożliwa jest racjonalna polityka. Ta książka powinna stać się obowiązkową lekturą polskich polityków i publicystów zajmujących się problematyką europejską oraz stosunkami polsko-niemieckimi."

Bronisław Wildstein
"Ta książka traktuje o Unii Europejskiej i wyzwaniach, jakie stawia ona dziś przed Polską. Jej autor wychodzi poza poziom stereotypów i łatwej retoryki. Odsłania grę interesów ukrytą za podniosłymi deklaracjami, ideologiczne zafałszowania oraz zwykłe nieporozumienia, towarzyszące procesowi integracji europejskiej. Lektura konieczna dla wszystkich, którzy w sposób świadomy uczestniczyć chcą w wydarzeniach decydujących dla naszego kraju i kontynentu."Marek A. Cichocki - Filozof, germanista, politolog, współtwórca i redaktor „Teologii Politycznej”, dyrektor programowy w Centrum Europejskim w Natolinie i redaktor naczelny pisma „Nowa Europa”, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizuje się w historii idei i filozofii politycznej). Autor książek "Władza i pamięć" (OMP 2005), "Porwanie Europy" (OMP 2004) i "Ciągłość i zmiana" (1999), twórca programu w TVP Kultura „Trzeci punkt widzenia” (wraz z Dariuszem Gawinem i Dariuszem Karłowiczem).