Miłowit Kuniński
Wiedza, etyka i polityka w myśli F. A. von Hayeka

Rok wydania: 1999
Spis treści

Podziękowania
Contents
Wstęp

Rozdział I: F. A. von Hayeka teoria umysłu i wiedzy

1.1. Zarys Hayekowskiej teorii umysłu
1.2. Hayek a Locke
1.3. Hayek a Leibniz
1.4. Hayek a Gödel
1.5. Hayek a Kant
1.6. Hayek a Mach
1.7. Stanowisko Hayeka a teoria wiedzy niewyartykułowanej G. Ryle'a i M. Polanyi'ego

Rozdział II: F. A. von Hayeka filozofia nauki i krytyka socjologii wiedzy

2.1. Filozofia nauki w ujęciu Hayeka
2.1.1. Różne typy wyjaśniania a zróżnicowanie nauk
2.1.2. Wyjaśnianie zasady a eksplanacyjne i klasyfikacyjne funkcje modeli teoretycznych
2.2. Hayekowska krytyka socjologii wiedzy.
2.2.1. Metodologiczny status nauk społecznych w ujęciu F. A. von Hayeka
2.2.2. Hayekowska krytyka socjologii wiedzy

Rozdział III: Teoria ładu samorzutnego i jej epistemologiczne podstawy


3.1. Ład egzogenny i endogenny. Taxis i kosmos
3.2. Ład w przyrodzie i społeczeństwie
3.2.1. Ład samorzutny a wyjaśnianie typu niewidzialna ręka
3.3. Samoregulacja a ewolucja ładu samorzutnego
3.3.1. Zagadnienie koordynacji działań ludzkich. Problem równowagi ekonomicznej
3.3.2 Hayekowska krytyka tradycyjnej koncepcji równowagi i jej teoretyczne przesłanki
3.3.3 Rola wiedzy w koordynowaniu działań. Konkurencja jako środek uzyskiwania wiedzy
3.4.1 Ład samorzutny w ujęciu ewolucjonistycznym
3.4.2. Ewolucja społeczna jako ewolucja reguł zachowania się
3.4.3. Ewolucjonizm a relacje między naturą i kulturą

Rozdział IV: Etyka i metaetyka Friedricha A. von Hayeka

4.1. Etyka w ujęciu Hayeka 4.1.1. Zagadnienie podmiotu moralnego
4.1.1.1. Podmiot moralny jako warunek trwałości wspólnoty politycznej
4.1.1.2 . Podmiot moralny w ujęciu Kanta i Rawlsa
4.1.1.3. Podmiot moralny a poziom przedpolityczny w ujęciu F. A. von Hayeka
4.1.1.3.1. Miejsce wolności "wewnętrznej" w etyce F. A. von Hayeka
4.1.1.4. Podmiot moralny a podmiot polityczny w filozofii społecznej F. A. von Hayeka
4.2. Metaetyka F. A. von Hayeka
4.2.1. Zagadnienie innowacji moralnej
4.2.2. Generalizacja w etyce
4.2.3. Problem niewspółmierności wartości w liberalizmie
Dodatek
Algorytmiczny liniowy model podmiotu moralnego
Automat moralny

Rozdział V: Ład polityczny: między samorzutnością a kontrolą. Hayekowska pozytywna krytyka demokracji


5.1. Pomieszanie porządków: legislatywa w roli egzekutywy
5.2. Prawo jako wola suwerena
5.3. Cnoty i interesy
5.4. Nowy dylemat HobbesowskiMiłowit Kuniński (1946-2018) - Historyk filozofii i filozof polityczny, profesor UJ, współzałożyciel i prezes Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie w latach 2005-2018, członek redakcji „Civitas. Studia z filozofii polityki”. Żył w latach 1946-2018. Opublikował m.in. "Myślenie modelowe w socjologii Maxa Webera" (Kraków 1980), "Wiedza, etyka i polityka w myśli F.A. von Hayeka" (Kraków 1999), "O cnotach, demokracji i liberalizmie rozumnym" (2006). Pod jego redakcją ukazały się wybory pism Mirosława Dzielskiego "Bóg - wolność - własność" i Adama Krzyżanowskiego "Chrześcijańska moralność polityczna", a także praca zbiorowa "Totalitaryzm a zachodnia tradycja".