Bogdan Szlachta
Ład - Kościół - naród

Rok wydania:

1996


Opis:Spis treści

Wstęp

I. Sens i źródła ultramontanizmu

II. Dzieje polskiego ruchu ultramontańskiego w latach 1834-1883

III. Filozoficzne podstawy refleksji ultramontańskiej
1. Stanowisko epistemologiczne i etyczne
2. Prowidencjalistyczna historiozofia
Posłannictwo narodu. U podstaw ultramontańskiej historiografii
Spór o sens historii Polski
3. Krytyka mesjanizmu i "filozofii narodowej"

IV. Myśl polityczna polskich ultramontanów
1. Program odrodzenia narodowego
Plan "filozoficzno-historyczny"
Polska między zachodem i wschodem
Plan religijno-moralny
Plan polityczny
2. Problem powstań i programu organicznego
3. Podstawowe elementy ładu politycznego
Protest przeciwko dualizmowi moralnemu
Problem władzy
Wolność
4. Ultramontanizm a konserwatyzm

V. Uniwersalizm a narodowość
Spór o hierarchię zasad i wartościBogdan Szlachta - Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Ośrodka Myśli Politycznej; opublikował m.in. "Szkice o konserwatyzmie" (2008), "Monarchia prawa?" (2008), "Konstytucjonalizm czy absolutyzm" (2005), "Monarchia prawa" (2001), "Polscy konserwatyści wobec ustroju politycznego do 1939 roku" (2000), "Z dziejów polskiego konserwatyzmu" (2000), "Konserwatyzm" (1998), "Ład – Kościół – Naród" (1996). Redaktor wyborów pism w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej - "Obiektywna podstawa prawa" (2001), Stanisław Koźmian "Bezkarność" (2000), Kazimierz W. Kumaniecki "W poszukiwaniu suwerena" (2006), Jan Koźmian "Dwa bałwochwalstwa" (2007), Hieronim Kajsiewicz "O duchu rewolucyjnym" (2008), oraz dzieła Stanisława Tarnowskiego "Pisarze polityczni XVI wieku" (2000). Współautor wydanych przez OMP prac zbiorowych "Patriotyzm i zdrada" (2008), "Wolność i jej granice" (2007), "Drogi do nowoczesności" (2006), "Patriotyzm Polaków" (2006), "Antykomunizm po komunizmie" (2000), "Narody i historia" (2000) i "Państwo jako wyzwanie" (2000).