Lord Acton
Historia wolności

Rok wydania:

1995


Opis:Spis treści

Paweł Śpiewak, Acton - Radykalizm sumienia

Historia wolności w czasach starożytnych

Historia wolności w chrześcijaństwie

O narodzie

Biurokracja Richarda Simpsona

Polityczne rozważania o Kościele

Najbliższy Sobór Powszechny

Papież a Sobór

RefleksjeLord Acton (1834-1902) - Lord Acton, John Emerich Edward Dalberg, kształcił się w uniwersytetach w Paryżu, Oscott, Edynburgu i Monachium. Po okresie podróży zagranicznych – m.in. do Stanów Zjednoczonych i Rosji – powrócił do Anglii. W 1859 r. został wybrany do Izby Gmin – zasiadał w niej do 1865 r. Doradzał liberalnemu premierowi i swemu przyjacielowi Williamowi Gladestone’owi. W 1869 r. zasiadł w Izbie Lordów. Redagował pisma „The Rambler”, „Home and Foreign Review”, „Chronicle” i „The North British Review”. Uważany był za przywódcę brytyjskich katolików, występował przeciwko Syllabusowi i dogmatowi o papieskiej nieomylności, choć ostatecznie go uznał. W 1895 r. został profesorem historii nowożytnej w Cambridge. Słynne stały się jego eseje: The History of Freedom in Antiquity oraz The History of Freedom in Christianity.