Zbigniew Stawrowski
Państwo i prawo w filozofii Hegla

Rok wydania:

1994


Opis:Spis treści

Wprowadzenie

Cześć I
W poszukiwaniu istoty wolności

I. Duch jako prawdziwa nieskończoność

II. Duch jako wolność
1. Wolność jako bycie u siebie samowiedzy
2. Wolność konkretna jako bycie u siebie w tym, co inne
2.1. Duch teoretyczny
2.2. Duch praktyczny

III. Duch wolny jako wola etyczna
1. Konkretna ogólność - rozumna treść woli
2. Duch jako rzeczywistość etyczna
3. Obowiązki etyczne jako prawa wolności
4. Rozsądkowe pojęcia wolności
4.1. Wolność negatywna
4.2. Wolność arbitralna

Część II
Państwo i jego prawa

IV. Prawo abstrakcyjne
1. Własność
2. Umowa
3. Prawo wobec bezprawia

V. Prawo moralne

VI. Prawo etyczne
1. Rodzina
2. Społeczeństwo obywatelskie
2.1. System potrzeb
2.2. System prawa stanowionego - wymiar sprawiedliwości
2.3. Struktury dodatkowej regulacji: policja i korporacja
3. Państwo
3.1. Ustrój wewnętrzny państwa
3.1.1. Władza panującego
3.1.2. Władza wykonawcza
3.1.3. Władza ustawodawcza
3.2. Państwo wobec innych państw
3.3. Dzieje powszechne

Zakończenie

BibliografiaZbigniew Stawrowski - Filozof polityki, profesor UKSW, dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie, autor książek Państwo i prawo w filozofii Hegla (1994), Prawo naturalne a ład polityczny (2006), Niemoralna demokracja (2008), Solidarność znaczy więź (2010), Wokół idei wspólnoty (2012), The Clash of Civilizations or Civil War (2013), Budowanie na piasku. Szkice o III Rzeczypospolitej (2014). Członek Ośrodka Myśli Politycznej, współautor wydanych przez OMP prac zbiorowych Polska Solidarności (2011) i Oblicza demokracji (2002). W roku 1980 współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.