Otfried Höffe
Etyka państwa i prawa

Rok wydania:

1992


Opis:Spis treści

PRZEDMOWA

SPRAWIEDLIWOŚĆ JAKO WYMIANA?
O politycznym projekcie nowożytności

NAWET RÓD DIABLI POTRZEBUJE PAŃSTWA
Dylemat sprawiedliwości naturalnej

PAŃSTWO MINIMALNE CZY PRAWA SOCJALNE
Zarys problemu

CHRZEŚCIJAŃSKA ETYKA SPOŁECZNA NA TLE ETYKI WSPÓŁCZESNEJ
O problemie praw człowieka

INTERESY TRANSCENDENTALNE
O antropologii praw człowieka

CZŁOWIEK JAKO OSOBA JEST PODMIOTEM PRACY
Wątki filozoficzne encykliki Laborem exercens

MORALNOŚĆ ZDEMORALIZOWANA
O etyce współczesnej polityki

PLURALIZM I TOLERANCJA
W sprawie legitymizacji modernizmuOtfried Höffe - Otfried Höffe, ur. 1943 studiował filozofię, historię, teologię i socjologię na Uniwersytetach w Münster, Tübingen, Saarbrücken i Monachium, gdzie następnie habilitował się (1974/75). Wykładał m.in. na uniwersytetach w Duisburgu i Freiburgu. Od 1992 roku profesor filozofii na uniwersytecie w Tübingen. Współpracuje też m.in. z Uniwersytetem Humboldta w Berlinie i uniwersytetem w Zurichu. Najważniejsze publikacje: Praktische Philosophie - Das Model des Aristoteles (1971), Strategien der Humanität. Zur Ethik öffentlicher Entscheidungprozesse (1975), Ethik und Politik. Grundmodelle und -probleme der praktischen Philosophie (1979), Immanuel Kant (1983), Politische Gerechtigkeit. Grundlegung einer kritischen Philosophie von Recht und Staat (1987), Den Staat braucht selbst ein Volk von Teufeln (1988), Kategorische Rechtsprinzipien. Ein Kontrapunkt der Moderne (1990), Gerechtigkeit als Tausch? Zum politischen Projekt der Moderne (1991), Moral als Preis der Moderne (1993), Aristoteles (1996), Vernunft und Recht. Bausteine zu einem interkulturellen Rechtsdiskurs (1996).