Anna Frątczak
Feliks Koneczny o państwie i wartościach

Przez ogrom literatury filozoficznej z trudem przebija się problematyka polska. Z tym większą satysfakcją odnotować należy pracę Anny Frątczak. Autorka należy do tej grupy młodych historyków idei, którzy nie stronią od rodzimej problematyki, lecz w sposób oryginalny i nowatorski badają polską myśl filozoficzną i społeczną. Podważa interpretacyjne stereotypy, jaki narosły wokół twórczości krakowskiego historyka i teoretyka cywilizacji, który głosił ideę pluralizmu cywilizacyjnego. Kiedyś były one antidotum na totalitaryzm, a obecnie mogą się przydać w dyskusji z wszechwładnym globalizmem. Książka dobrze się lokuje w serii inicjatyw i prac służących rzetelnej recepcji dorobku Konecznego, które od lat podejmuje w Krakowie prof. J. Skoczyński.