Jacques Maritain
Człowiek i państwo

Rok wydania:

1993


Opis:Spis treści

Przedmowa
Podziękowania

I. LUD I PAŃSTWO

Naród, Ciało Polityczne i Państwo
Społeczność i społeczeństwo
Naród
Ciało Polityczne
Państwo
Prawidłowy rozwój państwa i jego wypaczenia
Lud

II. POJĘCIE SUWERENNOŚCI

Przedmiot sporu
Książę suweren Jeana Bodina
Pierwotny błąd koncepcji suwerenności
Co to znaczy suwerenność. Śmiertelny Bóg Hobbesa
Ani ciało polityczne, ani Państwo nie jest suwerenem
Lud też nie jest suwerenem. Państwo suwerenne Rousseau
Wnioski

III. PROBLEM ŚRODKÓW

Cel i środki
Techniczna racjonalizacja życia politycznego
Moralna racjonalizacja życia politycznego
Środki kontroli ze strony ludu a państwo demokratyczne
Problem środków w społeczeństwie zacofanym lub barbarzyńskim

IV. PRAWA CZŁOWIEKA

Rozbieżności teoretyczne nie wykluczają porozumienia w zakresie praktycznej strony praw człowieka
Zagadnienie filozoficzne dotyczy racjonalnychpodstaw praw człowieka
Prawo naturalne
Prawa człowieka a prawo naturalne
O prawach człowieka w ogólności
Prawa człowieka ukonkretnione

V. KARTA DEMOKRACJI

Świecka wiara demokratyczna
Herezja polityczna
Edukacja a karta demokratyczna
Problemy z rządzeniem
Bojownicy natchnionej mniejszości

VI. KOŚCIÓŁ I PAŃSTWO

Uwagi wstępne
Niezmienne zasady ogólne.
1. Osoba ludzka a ciało polityczne,
2. Wolność Kościoła
3. Kościół a ciało polityczne
Stosowanie niezmiennych zasad w rzeczywistości historycznej.
1. Teza a hipoteza. Klimaty historyczne i konkretne historyczne ideały
2. Klimat historyczny cywilizacji nowożytnej
3. Zasada zwierzchności Kościoła
4. Zasada wspólpracy
Parę wniosków praktycznych

VII. PROBLEM RZĄDU ŚWIATOWEGO

Alternatywa
Rezygnacja z tak zwanej suwerenności państwa
Nieodzowność światowego społeczeństwa politycznego
Teoria w pełni polityczna a teoria czysto rządowa
Ponadnarodowy zespół doradczy