Czy historia może się cofnąć?

Rok wydania:

1993


Opis:Spis treści

1. Przedmowa

2. Miłowit Kuniński: Historiozofia żywiołowa, a upadek komunizmu

3. Jan Baszkiewicz "Nowy Człowiek"

4. Andrzej Walicki: Marksizm i "skok do królestwa wolności"

5. Ryszard Panasiuk: Smutek pożegnania z utopią

6. Mariusz Markiewicz: Wyobrażenia o gospodarce w społeczeństwach przedindustrialnych

7. Michał Śliwa: Przyszłość idei socjalistycznych w Polsce po upadku realnego socjalizmu

8. Bronisław Łagowski: Legenda o dobrym tyranie

9. Paweł Kłoczowski: Restauracja, przyczynowosć, celowość

10. Noty o autorach

11. Indeks