Wolfgang Böckenförde
Wolność - Państwo - Kościół

Rok wydania:

1994


Opis:Spis treści

Ks. Józef Tischner, Prawda i godność.
Wprowadzenie do wyboru pism Ernsta-Wolfganga Böckenförde

Część pierwsza

1. Etos nowoczesnej demokracji a Kościół
2. Wolność religijna w polu napięcia między Kościołem a państwem
3. Pozycja i znaczenie religii w ramach civil society

Część druga

4. Powstanie państwa jako element procesu sekularyzacji
5. Prawo i wartości
6. Wolność i prawo, wolność i państwo
7. Państwo jako państwo etyczne

Część trzecia

8. Kościół a Nowoczesny Świat
9. Kościół i kryzys nowoczesnej świadomości
10. Wkład polityki w dzieło urzeczywistniania sprawiedliwości
11. Kościelne prawo naturalne a działanie polityczne