Thomas Pangle
Uszlachetnianie demokracji

Rok wydania: 1994

Spis treści

Wprowadzenie. Dylemat postmodernistyczny.

Część pierwsza
NIEADEKWATNOŚĆ ODPOWIEDZI POSTMODERNISTYCZNEJ

1. Postmodernizm a awangarda
2. Heideggerowskie korzenie postmodernizmu
3. "Myślenie słabe"
4. Postmodernizm amerykański

Część druga
DUCHOWE WYZWANIA EPOKI POSTZIMNOWOJENNEJ

5. Wyzwanie dla i z Europy
6. O potrzebie powtórnego przemyślenia naszych praw i naszego republikanizmu

Część trzecia
OŻYWIENIE INTELEKTUALNYCH KORZENI KULTURY POLITYCZNEJ

7. Odświeżenie spuścizny klasycznego republikanizmu
8. Ponowne przemyślenie podstaw liberalizmu

Część czwarta
EDUKACJA: OBYWATELSKA I LIBERALNA

9. Przywracanie edukacji obywatelskiej roli serca amerykańskiego szkolnictwa publicznego
10. Przeciw kanonom i kanoniczności: dialektyka sercem szkolnictwa wyższego