Eric Voegelin
Lud Boży

Rok wydania: 1994

Spis treści

Monika Umińska - SŁOWO OD TŁUMACZA

WPROWADZENIE

1. INSTYTUCJA A RUCH

2. PERIODYZACJA RUCHU

3. ZASIĘG RUCHU

4. KOŚCIÓŁ I SEKTA

5. REFORMA I JEJ ANTYCYWILIZACYJNE REZULTATY

6. BLASK CHWAŁY SYJONU

7. SPOŁECZNA STRUKTURA RUCHU

8. WSCHODNIE WPŁYWY NA ZACHODNI RUCH - SZKOT ERIUGENA I PSEUDO-DIONIZY AREOPAGITA

9. IDEE RUCHÓW
Albigensi
Eriugena
Dwa światy
Kazanie Thomasa Colliera
Pytania do Lorda Fairfaxa
Aktywizm i nihilizm

10. WOLNY DUCH
Problem
Ortliebianie
Beginizm - Eckhart
Dziewiąta skała - apatia i wybuch
Parakled
Hieronim Bosch

11. IMPERIUM APOLLIŃSKIE
Renesans wedle Konrada Burdacha
Bonifacy VIII - homo spiritualis
Dante - intelekt i łaska
Wnioski