Chantal Millon-Delsol
Zasada pomocniczości

Rok wydania: 1995


Opis:

Spis treści

WPROWADZENIE

Rozdział I
KRÓTKA HISTORIA IDEI POMOCNICZOŚCI
Idea starożytna i średniowieczna
"Politica" Althusiusa
Hegel i Tocqueville
Uzupełnianie według liberałów
Pederalizm Proudhona
"Prawo pomocnicze"
Dewiacja korporacjonizmu
Personalizm i ordo-liberalizm

Rozdział II
WSPÓŁCZESNE ZASTOSOWANIA
Federalizm i pomocniczość
Polityka kulturalna
Polityka społeczna
Przedsiębiorstwo
Kościół i granice stosowalności

Rozdział III
PONAD SYSTEMAMI
Aktywne obywatelstwo
Społeczeństwo ustrukturowane
Redefinicja podziału zadań
Obowiązek ingerencji

Rozdział IV
PRZESZKODY KULTUROWE
Względne prawa
Typ idealny równości
Dobrodziejstwa anonimowości
Na wokandzie sprawa decyzji

Rozdział V
ZASADA POMOCNICZOŚCI I KONSTRUKCJA EUROPEJSKA
Europejskie "dobro wspólne"
Jakobinizm i antyjakobinizm
Wspólnota europejska i odwołania do idei pomocniczości
Kompetencje i intensywność interwencji
Dziedziny zastosowań
Problem gwarancji czy problem definicji punktów od- niesienia?