Urs Altermatt
Katolicyzm a nowoczesny świat

Rok wydania: 1995

Spis treści

Józef Tischner, Katolicyzm a nowoczesny Świat.

Przedmowa do polskiego wydania
Przedmowa
Przedmowa do drugiego wydania
Wprowadzenie

I. W obronie historii społecznej katolicyzmu
O deficycie historii społecznej w badaniach nad katolicyzmem
Perspektywy historii społecznej
Antymodernizm i jego nowoczesne instrumenty
Cykle religijne
Codzienny katolicyzm ludowy: mit, moda i nowa metoda
Katolicyzm w ujęciu od wewnątrz: kultura, mentalność i religia

II. Odrębna społeczność katolicka: tożsamość i emancypacja
Środowisko katolickie i kultura polityczna
Tożsamość i emancypacja
Od Związku Odrębnego do Synodu '72: kierunki ewolucji katolicyzmu
społecznego i politycznego w latach 1845-1975
Kobiety na peryferiach dziejów

III. Katolicyzm w starciu z duchem epoki
Kulturkampf jako kryzys modernizacyjny
Ludność napływowa, robotnicy fabryczni i protestanci
Stowarzyszenia, chorągwie i fanfary

IV. Regiony: rdzenne ziemie katolickie i diaspora
Obszar Lucerny: wedle rytmu dzwonów?
Zurych: mniejszość w diasporze
Genewa: zapomniany katolicyzm

V. Katolicka codzienność
Niedziela - pożegnanie z powszechnym dniem odpoczynku?
Rok kościelny: zmiana klimatu w sferze zwyczajów ludowych

VI. Od katolicyzmu środowiskowego do Kościoła sektorowego
Asynchronia Kościoła, katolicyzmu i społeczeństwa
Kryzys autorytetu
Nowe ruchy religijne: poczucie pewności w miejsce poczucia wolności
Zmiana paradygmatu