Nikolaus Lobkowicz
Czas kryzysu, czas przełomu

Rok wydania: 1996


Opis:Spis treści

Część pierwsza

Dziedzictwo Europy

Chrześcijanie a Duch Święty

Obietnice konserwatyzmu

Chrześcijanin a polityka

Wolność religijna i jej implikacje

Część druga

O pojęciu osoby

Od substancji do refleksji. O drodze zachodniej metafizyki

Kościół i państwo w filozofii Hegla

O filozoficznym uzasadnieniu etyki