Michael Novak
Wolne osoby i dobro wspólne

Rok wydania: 1998

Spis treści

WSTĘP I PODZIĘKOWANIA

WPROWADZENIE. SPLOT DWÓCH TRADYCJI

I. TŁO POJĘCIOWE
1. Czy pluralistyczne społeczeństwo może mieć wspólne dobro?
2. Arystoteles
3. Św. Tomasz z Akwinu: wprowadzenie osoby
4. Gdy dobro osobiste i dobro wspólnoty są jednym
5. Filozofia wskazuje instytucje
6. Społeczeństwo liberalne czy socjalizm?

II. NOWY PORZĄDEK WIEKÓW
1. Prawa jednostki i publiczne szczęście
2. "Federalist" - twórcze spożytkowanie interesu własnego
3. Tocqueville: "Dobrze rozumiany interes własny"
4. Zasada pokory

III. PORZĄDEK NIE ZAPLANOWANY
1. Dobro wspólne jako praktyczna inteligencja
2. Poza dobro wspólne plemienia
3. Zasłona niewiedzy
4. Osiąganie (a nie zamierzanie) dobra wspólnego
5. Porządek zgodny z wolnością
6. Od wolności idei do rynku w ekonomii
7. Porządek nie zaplanowany, z możliwie największym udziałem praktycznej inteligencji
8. Trzy inne cnoty wymagane przez rynek
9. Oszczędzić czas, podźwignąć ubogich

IV. POZA EKONOMIĄ, POZA POLITYKĄ
1. Dobro wspólne jako punkt odniesienia
2. Trzy wyzwolenia liberalizmu
3. Przedsięwzięcia wciąż nie dokończone
4. Nie samą polityką
5. Punkty odniesienia dla postępu

V. MARIAŻ DWÓCH TRADYCJI
1. Procesy historyczne i nowe możliwości
2. Amerykańscy biskupi katoliccy
3. Tradycja liberalna i komunitariańska
4. Wspólnota liberalna
5. Wnioski