Piotr Bartula
Kara śmierci - powracający dylemat

Rok wydania: 1998

Opis:

Spis treści

Wstęp

Rozdział I

Beccaria versus kara śmierci

Rozdział II

Odstraszanie i niepewność

Rozdział III

Nieodwołalność kary śmierci

Rozdział IV

Kara śmierci a liberalizacja łaski

Rozdział V

Powrót do główszczyzny

Rozdział VI

Kara łaski i łaska

Rozdział VII

Łaska, kara, wolność

Rozdział VIII

Kant versus utylitaryzm

Rozdział IX

Kara śmierci a umowa społeczna

Rozdział X

Kara śmierci a obrona konieczna

Rozdział XI

Kara śmierci i prawo własności

Rozdział XII

Kara śmierci a wina i kara

Bibliografia