Tomasz Merta (red.)
Robert Kostro
Pamięć i odpowiedzialność

Rok wydania: 2005

Opis:"Tych, którzy sądzili, że spory o historię interesować mogą wyłącznie zawodowych historyków i co bardziej gorliwych studentów, zadziwić musiał początek XXI wieku, kiedy to różne historyczne kwestie niemal każdego dnia gościły na pierwszych stronach gazet. Gwałtowne emocje, jakie najczęściej towarzyszyły sporom o przeszłość, dobitnie poświadczały, że dla bardzo wielu ludzi historia pozostaje wciąż czymś żywym i niezwykle ważnym, bo bez niej nie można zrozumieć teraźniejszości, ani odpowiedzialnie budować przyszłości. Okazało się także, że historia nie jest jedynie przedmiotem wewnętrznych dyskusji, ale także poważnych kontrowersji między państwami i nierzadko staje się orężem wykorzystywanym w politycznych bataliach dotyczących spraw jak najbardziej współczesnych.


Zdaniem autorów tej książki III Rzeczpospolita nie jest niestety dobrze przygotowana do "bitwy o pamięć". Nazbyt pośpiesznie "wybierając przyszłość" część elit politycznych i intelektualnych uznało, że polityka historyczna jest czystym anachronizmem, któremu nie warto poświęcać zbyt wiele czasu i energii. Nic dziwnego więc, że zaniedbań i zaniechań jest w tej sferze wyjątkowo dużo i to zarówno w wewnętrznej, jak i zewnętrznej polityce państwa. Teksty składające się na książkę, do lektury której zapraszamy, mówią właśnie o najbardziej niepokojących zjawiskach i tendencjach, jakie dają się w tej sferze zaobserwować (np. brak spójnej wizji polityki historycznej, ograniczona zdolność reagowania państwa na próby reinterpretacji przeszłości przez kraje ościenne, słabość edukacji historycznej), starając się równocześnie wskazać ich przyczyny".
Ze Wstępu Roberta Kostro i Tomasza Merty

Spis treści:


Dariusz Gawin, O pożytkach i szkodliwości historycznego rewizjonizmu

Dariusz Karłowicz, Pamięć aksjologiczna a historia

Robert Kostro, Kazimierz Michał Ujazdowski, Odzyskać pamięć

Zdzisław Krasnodębski, Zwycięzcy i pokonani

Tomasz Merta, Pamięć i nadzieja

Łukasz Michalski, Szkolna historia � notatki z pola bitwy

Wojciech Roszkowski, O potrzebie polskiej polityki historycznej

Paweł Skibiński, Dwie księgi. O wizji doświadczenia historycznego Polaków

Jan Wróbel, Szkoła III Rzeczypospolitej - koniec historii