Włodzimierz Bączkowski
O wschodnich problemach Polski

Rok wydania:

2001


Opis:
Pierwsze powojenne krajowe wydanie pism zmarłego w 2000 r. myśliciela politycznego i publicysty, słynącego z wnikliwych analiz polityki rosyjskiej i sowieckiej oraz rozważań na temat stosunków polsko-ukraińskich.

O wschodnich problemach Polski, Problemy Europy Wschodniej nr 1/1939

Znajomość przedmiotu, Biuletyn Polsko - Ukraiński nr 16/1933

Nie jesteśmy ukrainofilami, Biuletyn Polsko - Ukraiński nr 3/1935

Zarys podstaw rozwiązania problemu ukraińskiego w Polsce, Biuletyn Polsko - Ukraiński 7/1935

Sprawa ukraińska. Kultura 1952

Uwagi o istocie siły rosyjskiej, Wschód - Orient nr 4/1938

Czy prometeizm jest fikcją i fantazją?, Problemy Europy Wschodniej nr 3/1939

Syberia czeka na swojego Washingtona, Wschód - Orient nr 1/1937

Istota problemu tradycji sybirackiej, Sybirak. Kwartalnik. Organ
Zarządu Głównego Związku Sybiraków, nr 3-4 / 1934

Uwagi o Kaukazie, Kultura 1955

Uwagi o ewolucji ustroju w Rosji Sowieckiej, Wiadomości nr 48/1968

Benefis polityki federacyjnej. Wywiad z Włodzimierzem Bączkowskim

Wybór i wstęp: Jacek Kloczkowski, Paweł KowalWłodzimierz Bączkowski (1905-2000) - Jeden z czołowych publicystów II RP i emigracyjnych zajmujących się problematyką stosunków polsko-ukraińskich oraz polityką rosyjską w XX wieku.