Tomasz Żukowski (red.)
Jacek Kloczkowski
Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej. Idee i praktyczne dylematy polityki zagranicznej

Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Kloczkowskiego i Tomasza Żukowskiego, zawierająca artykuły rozwijające tezy wystąpień z cyklu konferencji eksperckich, organizowanych przez Ośrodek Myśli Politycznej dla Kancelarii Prezydenta RP w latach 2008-2009 (Kraków-Warszawa 2010).


SPIS TREŚCI

Jacek Kloczkowski, Tomasz Żukowski, Polityka polska: czas na poważną debatę

CZĘŚĆ I
PODMIOTOWOŚĆ A GEOPOLITYKA

Bronisław Wildstein, Czy Polaków stać na niepodległość?
Dariusz Gawin, Przekleństwo 1709 roku. Czy Polacy mogą wybić się na podmiotowość?
Marek Cichocki, Szkice z polskiej podmiotowości
Łukasz Warzecha, Czy możliwa jest realistyczna polityka zagraniczna nie na kolanach, czyli o fałszywej interpretacji realizmu
Jan Kieniewicz, Europa Wschodnia wobec projektu Unii Europejskiej: kłopotliwe peryferia czy cenny zasób i warunek rozwoju?
Marcin Sienkiewicz, Środkowoeuropejska wspólnota interesów

CZĘŚĆ II
POLITYKA ZAGRANICZNA

Krzysztof Szczerski, Jakość struktur państwa a jego zdolność do realizacji polityki zagranicznej
Zbigniew Lewicki, Stosunki polsko-amerykańskie: czas grać larum
Przemysław Żurawski vel Grajewski, Polityka polska na forum Unii Europejskiej 2005-2007 a cele polityczne Rzeczypospolitej – próba oceny
Zdzisław Krasnodębski, Między Rosją a Niemcami? Wpływ niemieckiej polityki na położenie Polski
Andrzej Nowak, Polska polityka wschodnia: historyczne inspiracje i współczesne dylematy
Włodzimierz Marciniak, Stosunki polsko-rosyjskie – uwarunkowania
Przemysław Żurawski vel Grajewski, Polska polityka wschodnia
Paweł Kowal, Kaukaski romans
Paweł Ukielski, Polska pozycja w Unii Europejskiej a relacje Polski z Czechami, Słowacją i Węgrami

CZĘŚĆ III
BEZPIECZEŃSTWO

Witold Waszczykowski, Refleksje na temat polskiej polityki bezpieczeństwa
Paweł Szałamacha, Bezpieczeństwo Polski a sytuacja na rynkach finansowych
Przemysław Pacuła, Nowa Koncepcja Strategiczna NATO
Krzysztof Zielke, NATO i polska geopolityka
Tomasz Ziemiński, Kto obroni Polskę?
Grzegorz Kuczyński, Lech Wojciechowski, Energetyczne Międzymorze