Civitas, nr 7/2003 - Suwerenność

Wydawca: Instytut Studiów Politycznych PAN
Współwydawca: Ośrodek Myśli Politycznej

W numerze:

Bogdan Szlachta, "O pojęciu " (kilka uwag historyka doktryn politycznych)Marzena Kordela, "Zasada suwerenności jako kategoria teoretyczna"Ks. P. Mazurkiewicz, "Suwerenność państwa a prawo społeczności międzynarodowej do interwencji humanitarnej"Jacek Czaputowicz, "Suwerenność w teoriach stosunków międyznarodowych i praktyce integracji europejskiej"Miłowit Kuniński, "Konflikt a suwerenność: spór między Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej a Unią Europejską"J. Miklaszewska, "Polska w Zjednoczonej Europie: suwerenność, demokracja i problem ograniczeń"A. Nogal, "Suwerenność w jednoczącej się Europie"B. A. Markiewicz, "Suwerenność jako miara politycznej wielkości
Recenzje"