Civitas, nr 1/1997 - Konstytucja

Wydawca: Instytut Studiów Politycznych PAN
Współwydawca: OMP

Spis treści

Od Redakcji
7
ERNST-WOLFGANG BÖCKENFÖRDE
Historyczny rozwój i różne znaczenia pojęcia konstytucji
11
WOJCIECH SADURSKI
Konstytucyjna kwadratura koła? Przyczynek do teorii liberalnego konstytucjonalizmu
37
JUSTYNA MIKLASZEWSKA
Konstytucyjna rewolucja. Zagadnienie zmiany ustroju
w Filozojii politycznej Jamesa M. Buchanana
71
PAWEŁ KACZOROWSKI
Państwo w europejskiej tradycji kontynentalnej
81
STANISŁAW FILIPOWICZ
Cud w epoce Rozumu
103
ZBIGNIEW STAWROWSKI
Ustrój państwa w ujęciu Hegla
121
IRENA LIPOWICZ
Pojęcie państwa w projektach Konstytucji RP
145
MICHAŁ KULESZA
Model państwa i administracji publicznej.
Uwagi na tle projektu Konstytucji RP
161
BARBARA MARKIEWICZ
Dlaczego przysięgają?
177
JERZY STELMACH
Polskie spory o pojęcie prawa
185
Demokratyczne państwo prawa
Rozmowa z prezesem Trybunału Konstytucyjnego
ANDRZEJEM ZOLLEM
197


RECENZJE

PAWEŁ KAMELA
Filozoficzne podstawy interpretacji prawa
(Jerzy Stelmach: Współczesna filozofia interpretacji prawniczej)
215
AGNIESZKA NOGAL
Problem z postmoderną
(Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, pod red. Stanisława Czemiaka i Andrzeja Szahaja)
229
ANNA SIWEK
Otchłań, wolności
(Hannah Arendt: Wola)
237
JAN SKOCZYŃSKI
Kant - filozof polityczny
(Wojciech Buchner: Kant)
243

INFORMACJE O KONFERENCJACH

AGNIESZKA NOGAL
Nowoczesne państwo a konstytucja
Sprawozdanie z dyskusji zorganizowanej przez "Civitas"
249
ROMUALD PIEKARSKI
Informacja o międzynarodowej konferencji
"Political Virtues - Yesterday and Today. Moral Sources of Politics"
256

BIBLIOGRAFIA


Miniony rok w filozofii polityki. Bibliografia prac, które ukazały się w 1996 roku.
261