Civitas, nr 2/1998 - Demokracja

Wydawca: Instytut Studiów Politycznych PAN
Współwydawca: OMP

Spis treści

Od Redakcji
7
ADAM PRZEWORSKI, MICHAEL ALVAREZ,
JOSÉ ANTONIO CHEIBUB, FERNANDO LIMONGI
Co decyduje o trwałości demokracji?
9
MIROSŁAWA GRABOWSKA
Demokracja - teorie i społeczne nastawienia
39
WOJCIECH SADURSKI
Spór o ostatnie słowo:
sądownictwo konstytucyjne a demokracja przedstawicielska
81
ZBIGNIEW STAWROWSKI
Platon o demokracji
101
MIKOŁAJ WALCZYK
Idee polityczne Platona a totalitaryzm,
czyli o nadużywaniu pewnego pojęcia
119
MILOWIT KUNIŃSKI
Friedricha A. von Hayeka pozytywna krytyka demokracji
139
BRIAN C. ANDERSON
Wolność i rozczarowanie - o myśli Pierre'a Manenta
161
WOLFGANG PALAVER
Etyczne granice stosowania zasady większości
- o politycznej teologii demokracji
181
Rozmowa o demokratycznym państwie prawa
(Paweł Kaczorowski, Agnieszka Nogal, Zbigniew Stawrowski,
Tadeusz Szawiel, Mirosław Wyrzykowski)
215

RECENZJE

JAROSŁAW MERECKI
Otfrieda Hoffego propozycja teorii sprawiedliwości?
(Otfried Höffe: Politische Gerechtigkeit. Grundlegung
einer kritischen Philosophie von Recht und Staat)
237
SŁAWOMIR MANDES
Realistyczna teoria demokracji
(Giovanni Sartori: Teoria demokracji)
246
ADAM LESZCZYŃSKI
Pomiędzy mitem a utopią
(Giovanni Sartori: Teoria demokracji)
253
XYMENA DOLIŃSKA
Obrona demokracji (liberalnej)
(Robert A. Dahl: Demokracja i jej krytycy)
259
TOMASZ WIŚNIEWSKI
Społeczeństwo zamknięte i Jego przyjaciel
(Victor Perez-Diaz: Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii)
267
ANDRZEJ WAŚKIEWICZ
Hiszpańska droga do demokracji
(Victor Perez-Diaz: Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii)
277
STANISŁAW GAŁKOWSKI
Nowe czasy - nowa etyka
(Hans Jonas: Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej)
283
MICHAŁ GRABAN
Thymos i historia
(Francis Fukuyama: Koniec historii; Ostatni człowiek)
289